Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng

Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng.
Tôi hiểu rằng mọi thứ cần được cố gắng mỗi ngày
Tôi lm việc quên mệt mỏi vì đó là niềm vui của tôi.
Còn bạn ? Bạn đã thực sự cố gắng hay chưa???
Đừng để khi mất đi cơ hội hay cuộc đời, hay một thứ gì đó bạn mới nhận ra nó thực sự quan trọng thế nào!


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

(Một) 1 bình luận về “Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng”

Trả lời

Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng

Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng.
Tôi hiểu rằng mọi thứ cần được cố gắng mỗi ngày
Tôi lm việc quên mệt mỏi vì đó là niềm vui của tôi.
Còn bạn ? Bạn đã thực sự cố gắng hay chưa???
Đừng để khi mất đi cơ hội hay cuộc đời, hay một thứ gì đó bạn mới nhận ra nó thực sự quan trọng thế nào!


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

Trả lời

Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng

Tôi sẽ ko trông đợi quá nhiều vào điều gì đó sẽ xảy ra với tôi khi tôi đã cố gắng.
Tôi hiểu rằng mọi thứ cần được cố gắng mỗi ngày
Tôi lm việc quên mệt mỏi vì đó là niềm vui của tôi.
Còn bạn ? Bạn đã thực sự cố gắng hay chưa???
Đừng để khi mất đi cơ hội hay cuộc đời, hay một thứ gì đó bạn mới nhận ra nó thực sự quan trọng thế nào!


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

Trả lời