“???Người Việt Nam mình lạ lắm: So về khoản ăn chơi, mua những món đồ xa xỉ thì không bao giờ thấy tiếc tay

“???Người Việt Nam mình lạ lắm: So về khoản ăn chơi, mua những món đồ xa xỉ thì không bao giờ thấy tiếc tay.
– Ấy thế mà Sức khỏe-Cái vốn quý nhất của mỗi người thì lại chẳng mấy khi ngó ngàng tới.
-Nhiều người biết bệnh, biết thuốc nhưng nghe đến giá tiền thì lại thôi ko muốn mua. Sống chung với bệnh???
– Một chút chi phí bỏ ra để cải thiện nâng cao sức khỏe thì tiếc lên tiếc xuống. Đến khi bệnh nặng ra lại chữa đủ thứ thuốc không được lại còn tốn kém hơn.


Facebook: https://www.facebook.com/Hong.Cam.200

(Một) 1 bình luận về ““???Người Việt Nam mình lạ lắm: So về khoản ăn chơi, mua những món đồ xa xỉ thì không bao giờ thấy tiếc tay”

Trả lời