Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình

Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình. Cv chính của e hiện giờ là bán hàng nên pải dồn toàn lực vào nó. Mà thầy dạy rui, bán hàng là phải biết pr cho bản thân, cách đăng bài bán đc hàng là cực kì cần thiết để khách nhìn vào thấy đc hàng m bán chạy, mà phải thế nào thì hàng mới bán chạy chứ? Còn bán đc hàng mà ko quảng cáo là tự đánh mất quyền lợi của mình. Nên các bạn mới vào nghề chú ý điều này nhé. Chiến lược bé tý thui nhưng rất hiệu quả đó. Đây là đơn buổi sáng của e e tập trung làm 1 loáng là xong, vẫn có tg chia sẻ Kiến thức – 1 việc làm e thấy vui vẻ, ấm áp như thể m đã giúp đc ai đó điều gì mặc dù nó nhỏ bé.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003593604023

(Một) 10 bình luận về “Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình”

Trả lời

Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình

Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình. Cv chính của e hiện giờ là bán hàng nên pải dồn toàn lực vào nó. Mà thầy dạy rui, bán hàng là phải biết pr cho bản thân, cách đăng bài bán đc hàng là cực kì cần thiết để khách nhìn vào thấy đc hàng m bán chạy, mà phải thế nào thì hàng mới bán chạy chứ? Còn bán đc hàng mà ko quảng cáo là tự đánh mất quyền lợi của mình. Nên các bạn mới vào nghề chú ý điều này nhé. Chiến lược bé tý thui nhưng rất hiệu quả đó. Đây là đơn buổi sáng của e e tập trung làm 1 loáng là xong, vẫn có tg chia sẻ Kiến thức – 1 việc làm e thấy vui vẻ, ấm áp như thể m đã giúp đc ai đó điều gì mặc dù nó nhỏ bé.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003593604023

(Một) 5 bình luận về “Làm gì thì làm vẫn phải tập trung vào công việc chính của mình”

Trả lời