Không biết nói gì tại giờ phút này luoôn , Chỉ thấy rằng bạn ấy cũng bị ngấm máu khó chữa như em ??, 1 NG PHỤ…

Không biết nói gì tại giờ phút này luoôn
Chỉ thấy rằng bạn ấy cũng bị ngấm máu khó chữa như em ??
1 NG PHỤ NỮ SAU KHI KẾT HÔN VÀ CÓ CON NHỎ
Ck bạn ấy đang phải xa 2 mẹ con để chữa bênh 1 mình
Bạn ấy đi làm cty. Về nhà còn con nhỏ cơm nước gđ Ck
Nếu ai cùng cảnh con mọn sẽ thấy hiểu thời gian rảnh với bạn là =0
Thế nhưng bạn vẫn luoôn tận dụng mọi thời khắc nghỉ ngơi để kiếm thêm thu nhập từ chiếc smatphon
Hôm nay cũng thế. Sau khi đi làm về bạn cùng con yeu phi trâu qua nhà yêu cầu c dạy và chuyền em ngay ít lửa để em chiến đấu
Ok trong 15’ bạn đã phải về nhưng cũng đủ những điều cơ bản
Bạn nói. Nhìn các c livetreem mặc em sốt ruột quá ???
Và ngay khi trước lúc về cũng hốt vội bằng này hàng về trả khách tối nay
Quá tuyệt vời phải k các bạn
Bạn ấy làm dđc
Sao bạn lại không
ĐÓ CHÍNH LÀ BẠN Yêu Rồi Đấy
Cùng ủn mông 2 mẹ con bạn ấy nha cả nhà.
Hãy thử ngay khi cơ hội tới nhé ce
TIN TƯỞNG -KIÊN TRÌ _HÀNH ĐỘNG
THÌ
BẠN SẼ THÀNH CÔNG NHÉ


Facebook: https://www.facebook.com/toc.halinh

Trả lời

Không biết nói gì tại giờ phút này luoôn , Chỉ thấy rằng bạn ấy cũng bị ngấm máu khó chữa như em ??, 1 NG PHỤ…

Không biết nói gì tại giờ phút này luoôn
Chỉ thấy rằng bạn ấy cũng bị ngấm máu khó chữa như em ??
1 NG PHỤ NỮ SAU KHI KẾT HÔN VÀ CÓ CON NHỎ
Ck bạn ấy đang phải xa 2 mẹ con để chữa bênh 1 mình
Bạn ấy đi làm cty. Về nhà còn con nhỏ cơm nước gđ Ck
Nếu ai cùng cảnh con mọn sẽ thấy hiểu thời gian rảnh với bạn là =0
Thế nhưng bạn vẫn luoôn tận dụng mọi thời khắc nghỉ ngơi để kiếm thêm thu nhập từ chiếc smatphon
Hôm nay cũng thế. Sau khi đi làm về bạn cùng con yeu phi trâu qua nhà yêu cầu c dạy và chuyền em ngay ít lửa để em chiến đấu
Ok trong 15’ bạn đã phải về nhưng cũng đủ những điều cơ bản
Bạn nói. Nhìn các c livetreem mặc em sốt ruột quá ???
Và ngay khi trước lúc về cũng hốt vội bằng này hàng về trả khách tối nay
Quá tuyệt vời phải k các bạn
Bạn ấy làm dđc
Sao bạn lại không
ĐÓ CHÍNH LÀ BẠN Yêu Rồi Đấy
Cùng ủn mông 2 mẹ con bạn ấy nha cả nhà.
Hãy thử ngay khi cơ hội tới nhé ce
TIN TƯỞNG -KIÊN TRÌ _HÀNH ĐỘNG
THÌ
BẠN SẼ THÀNH CÔNG NHÉ


Facebook: https://www.facebook.com/toc.halinh

Trả lời