Hiện nay có rất nhiều đối tượng lạ mặt mà lạ nhưng rất quen

Hiện nay có rất nhiều đối tượng lạ mặt mà lạ nhưng rất quen. Họ là phe cấp tiến trong nội bộ đảng muốn leo thang bạo lực ở nghệ an. Thực ra tình hình chính trị ở VN đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp và ngày càng bạo lực leo thang. Có thể nói chỉ một chút sơ xuất thì có thể làm giọt nước tràn ly.
Giọt nước đó có thể xảy ra cuộc cách mạng Dân chủ ở Việt nam làm tan rã chế độ cầm quyền ở VN hiện nay.
Vì những lẻ trên, tôi đề nghị TBT Trọng mang quân về Nghê an dẹp loạn, bọn phiến quân chúng đang gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc bằng cách tập bắn súng thật vào nhà thờ, chúng đe dạo đánh đập giáo dân, nhất là Vu khống Đức Cha Hợp, Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục, và mới đây vài tiếng trước tính hơn 500 côn đồ dưới sự bảo kê của Công an Nghệ An đã sách nhiễu nhà thờ do Linh Mục Nguyễn Đình Thục làm lể.
Vì vậy khẩn cấp nhờ TBT Trọng nhanh chân mang quân dẹp bọn cơ hội chính trị trong nội bộ đảng cs, bắt hết bộ máy CA nghệ an, đuổi Formosa ra khỏi lãnh thổ VN và cho tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình thì may ra cứu nguy cho ‘ đảng ta’.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636453244

(Một) 1 bình luận về “Hiện nay có rất nhiều đối tượng lạ mặt mà lạ nhưng rất quen”

Trả lời