???Hì hục cb hàng cho khách xong là e cho lên a bưu luôn rùi nhé

???Hì hục cb hàng cho khách xong là e cho lên a bưu luôn rùi nhé. Khách iu về với đội e cứ yên tâm mà bán hàng, còn những việc khác cứ để e lo. Xong chuyến này tiếp tục về cày. Tinh thần làm việc lúc nào cũng hừng hực ntn nên kết quả đạt đc cũng làm người nông dân ấm lòng. ???
Nhiều bạn trẻ giờ cứ mở miệng ra là than XIN LỖI ĐỜI QUÁ ĐEN – QUÁ NHỌ – QUÁ MỆT – QUÁ MỎI – XUỐNG TINH THẦN – CHỜ THỜI ĐIỂM HỢP LÝ …V. VV… Trong khi các bạn đang đổ lỗi cho cái gọi là SỐ KIẾP của m thì những người khác họ vẫn đang cày…. Cày… Và cày. Hộ cày trên mọi mặt trận về TINH THẦN, VỀ THỂ CHẤT, VỀ TRÍ TUỆ, VỀ KIẾN THỨC…. update liên tục, liên tục để bắt kịp nhịp sống của cái thời gọi là CÔNG NGHỆ 4.0. Đấy, các bạn biết vì sao các bạn làm ko hiệu quả chưa? Có nên đổ lỗi cho số phận nữa hay ko? Hãy tỉnh ngủ và hành động đi. Cứ làm từ việc nhỏ nhất rùi sẽ đi tới đích chứ đừng ngồi 1 chỗ mà phán như đúng rồi. Trên đời này chỉ có 1 loại ng là chẳng bg phạm sai lầm, đó là loại người ko làm gì hết, ăn ko ngồi dồi sẽ có ng nuôi. Xin lỗi e ko có ý đả kích ai mà vì thấy bức xúc với 1 số thành phần THÁNH SỐNG. ?????????


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003593604023

Trả lời

???Hì hục cb hàng cho khách xong là e cho lên a bưu luôn rùi nhé

???Hì hục cb hàng cho khách xong là e cho lên a bưu luôn rùi nhé. Khách iu về với đội e cứ yên tâm mà bán hàng, còn những việc khác cứ để e lo. Xong chuyến này tiếp tục về cày. Tinh thần làm việc lúc nào cũng hừng hực ntn nên kết quả đạt đc cũng làm người nông dân ấm lòng. ???
Nhiều bạn trẻ giờ cứ mở miệng ra là than XIN LỖI ĐỜI QUÁ ĐEN – QUÁ NHỌ – QUÁ MỆT – QUÁ MỎI – XUỐNG TINH THẦN – CHỜ THỜI ĐIỂM HỢP LÝ …V. VV… Trong khi các bạn đang đổ lỗi cho cái gọi là SỐ KIẾP của m thì những người khác họ vẫn đang cày…. Cày… Và cày. Hộ cày trên mọi mặt trận về TINH THẦN, VỀ THỂ CHẤT, VỀ TRÍ TUỆ, VỀ KIẾN THỨC…. update liên tục, liên tục để bắt kịp nhịp sống của cái thời gọi là CÔNG NGHỆ 4.0. Đấy, các bạn biết vì sao các bạn làm ko hiệu quả chưa? Có nên đổ lỗi cho số phận nữa hay ko? Hãy tỉnh ngủ và hành động đi. Cứ làm từ việc nhỏ nhất rùi sẽ đi tới đích chứ đừng ngồi 1 chỗ mà phán như đúng rồi. Trên đời này chỉ có 1 loại ng là chẳng bg phạm sai lầm, đó là loại người ko làm gì hết, ăn ko ngồi dồi sẽ có ng nuôi. Xin lỗi e ko có ý đả kích ai mà vì thấy bức xúc với 1 số thành phần THÁNH SỐNG. ?????????


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003593604023

(Một) 10 bình luận về “???Hì hục cb hàng cho khách xong là e cho lên a bưu luôn rùi nhé”

Trả lời