Giã biệt, Bâng khuâng so lại cung đàn, Long lanh mắt biếc chiều vàng nhớ ai, Gió tung cánh phượng lên vai, …

Giã biệt
Bâng khuâng so lại cung đàn
Long lanh mắt biếc chiều vàng nhớ ai
Gió tung cánh phượng lên vai
Tình nào tình chẳng nhạt phai hỡi tình !
Tôi tìm khắp cả đế kinh
Phượng bay che khuất bóng hình người thương
Mai đây tôi sẽ lên đường
Mang theo trăm nhớ ngàn thương với người.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636453244

(Một) 3 bình luận về “Giã biệt, Bâng khuâng so lại cung đàn, Long lanh mắt biếc chiều vàng nhớ ai, Gió tung cánh phượng lên vai, …”

Trả lời