???E bị c Bưu điện ghét vì tội gửi nhiều hàng để c ấy phải làm nhiều

???E bị c Bưu điện ghét vì tội gửi nhiều hàng để c ấy phải làm nhiều. Cơ mà cũng tăng thu nhập của c ấy lên khối khối đó. Ai bảo c gần e quá e ko nhờ c thì nhờ ai đây. Nhưng điều bất ngờ nhất là c lại bảo c muốn bán hàng cùng Mai. E còn gì vui hơn khi đc c tin tưởng. Nói gì chứ tiền e ko có biếu c chứ cách kiếm tiền e có thể giúp đc c đấy. ???


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003593604023

Trả lời