Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác

Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác.
Siêu thủ lĩnh khu vực Hải Dương nhà tui phải nói qúa giỏi , quá tuyệt vời.
Thg trc doanh số 500 triệu.
Thg này cày cuốc doanh số 300tr co máu ko cơ chứ lại.
Ko hiểu chị ấy bán hay ăn luôn đấy. Hg gi cũng đi vèo vèo với ầm ầm luôn.
Kinh điển nhất la 500 #ladyce, va #500 #sữa_dưỡng nhập thg trc thg này lại nhập tiếp
Em cũng đến ngả nón chào chị luôn đấy.???????
Bán hg quá tơi , trong khi nhiều người cứ mãi ko bán dc hg .
Chúng ta có #bí_kíp, chúng ta co #nhiệt_huyết và chúng ta có #công_thức. Ko có j là ko thể .
Hãy xác lập mục tiêu cày xuyên tết nhé các t.y nha


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

(Một) 15 bình luận về “Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác”

Trả lời

Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác

Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác.
Siêu thủ lĩnh khu vực Hải Dương nhà tui phải nói qúa giỏi , quá tuyệt vời.
Thg trc doanh số 500 triệu.
Thg này cày cuốc doanh số 300tr co máu ko cơ chứ lại.
Ko hiểu chị ấy bán hay ăn luôn đấy. Hg gi cũng đi vèo vèo với ầm ầm luôn.
Kinh điển nhất la 500 #ladyce, va #500 #sữa_dưỡng nhập thg trc thg này lại nhập tiếp
Em cũng đến ngả nón chào chị luôn đấy.???????
Bán hg quá tơi , trong khi nhiều người cứ mãi ko bán dc hg .
Chúng ta có #bí_kíp, chúng ta co #nhiệt_huyết và chúng ta có #công_thức. Ko có j là ko thể .
Hãy xác lập mục tiêu cày xuyên tết nhé các t.y nha


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

Trả lời

Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác

Đúng là đẳng cấp doanh nhân có khác.
Siêu thủ lĩnh khu vực Hải Dương nhà tui phải nói qúa giỏi , quá tuyệt vời.
Thg trc doanh số 500 triệu.
Thg này cày cuốc doanh số 300tr co máu ko cơ chứ lại.
Ko hiểu chị ấy bán hay ăn luôn đấy. Hg gi cũng đi vèo vèo với ầm ầm luôn.
Kinh điển nhất la 500 #ladyce, va #500 #sữa_dưỡng nhập thg trc thg này lại nhập tiếp
Em cũng đến ngả nón chào chị luôn đấy.???????
Bán hg quá tơi , trong khi nhiều người cứ mãi ko bán dc hg .
Chúng ta có #bí_kíp, chúng ta co #nhiệt_huyết và chúng ta có #công_thức. Ko có j là ko thể .
Hãy xác lập mục tiêu cày xuyên tết nhé các t.y nha


Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.nga.18294

Trả lời