?????, Dù thất bại hay thành công/ Dù lông bông hay đang làm việc/Dù thất nghiệp hay đang tìm việc/ Đang ăn tiệc hay ở…

?????
Dù thất bại hay thành công/ Dù lông bông hay đang làm việc/Dù thất nghiệp hay đang tìm việc/ Đang ăn tiệc hay ở nhà/ Dù già hay trẻ/ Dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng/ Dù là rồng hay là tôm/ Đang bia ôm hay trà đá, Hút thuốc… lá hay là không/ Dù có công hay có tội/ Dù bơi lội hay karate/ Dù đi xe hay đi bộ.
LINH HƯƠNG XIN CHÚC TOÀN THỂ CE CÓ 1 MÙA 20/10 THẬT VUI VẺ VÀ HP MÃI MÃI NHÉ
????????❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Facebook: https://www.facebook.com/toc.halinh

(Một) 1 bình luận về “?????, Dù thất bại hay thành công/ Dù lông bông hay đang làm việc/Dù thất nghiệp hay đang tìm việc/ Đang ăn tiệc hay ở…”

Trả lời