Điên tiếttttt???, Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ

Điên tiếttttt???
Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ . Mà cho mượn thì đi đứng ntn đây . Giờ chả biết nói sao luôn???
Nói thật chứ làm lại cũng chả bn tiền đâu nhưng cảm thấy rất khó chịu. Nói ra thì kêu m tính toán mà không nói thì bản thân thấy khó chịu vô cùng . Về trả xe cho m mà cười trừ rồi đi chứ chả nói một tiếng nào tử tế cho dễ nghe . Nên rất ngại cho mượn xe là vậy …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: rách cmn yên xe máy rồi ??


Facebook: https://www.facebook.com/giot.matbuon

Trả lời

Điên tiếttttt???, Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ

Điên tiếttttt???
Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ . Mà cho mượn thì đi đứng ntn đây . Giờ chả biết nói sao luôn???
Nói thật chứ làm lại cũng chả bn tiền đâu nhưng cảm thấy rất khó chịu. Nói ra thì kêu m tính toán mà không nói thì bản thân thấy khó chịu vô cùng . Về trả xe cho m mà cười trừ rồi đi chứ chả nói một tiếng nào tử tế cho dễ nghe . Nên rất ngại cho mượn xe là vậy …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: rách cmn yên xe máy rồi ??


Facebook: https://www.facebook.com/giot.matbuon

Trả lời

Điên tiếttttt???, Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ

Điên tiếttttt???
Tết đến đít rồi, ko cho mượn thì nói m ích kỷ . Mà cho mượn thì đi đứng ntn đây . Giờ chả biết nói sao luôn???
Nói thật chứ làm lại cũng chả bn tiền đâu nhưng cảm thấy rất khó chịu. Nói ra thì kêu m tính toán mà không nói thì bản thân thấy khó chịu vô cùng . Về trả xe cho m mà cười trừ rồi đi chứ chả nói một tiếng nào tử tế cho dễ nghe . Nên rất ngại cho mượn xe là vậy …
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: rách cmn yên xe máy rồi ??


Facebook: https://www.facebook.com/giot.matbuon

Trả lời