Đại biểu Quốc hội ta thật bận rộn, làm việc nhiều quá đến ngay thời gian đọc báo và chơi facebook và chơi game còn…

Đại biểu Quốc hội ta thật bận rộn, làm việc nhiều quá đến ngay thời gian đọc báo và chơi facebook và chơi game còn không có, để lúc đưa ra quyết sách liên quan vận mệnh quốc gia thì đại biểu ta tranh thủ đọc báo và lướt face và chơi game một tí để gọi là…ý mà.
Nguồn: internet.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636453244

(Một) 3 bình luận về “Đại biểu Quốc hội ta thật bận rộn, làm việc nhiều quá đến ngay thời gian đọc báo và chơi facebook và chơi game còn…”

Trả lời