Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào

Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào . Dm nó đóng ác vãi cả L . Tiện thể ai có Sđt e Quỳnh bút bê , cho xin luôn để e khoe e Quỳnh búp bê là con lan cave nó vẫn ở quê đang nằm sml ở nhà nó ấy( dm sao mà thương e lan cave vãi ai tên lan mà làm cave cmt vào đây e tặng 1 lọ gel phụ khoa se khít khìn khịt nhá nhá ??. ) …. đùa chứ hóng cái bộ phim này thế k biết . A cảnh còn sống k chúng mày nha ????


Facebook: https://www.facebook.com/giot.matbuon

(Một) 4 bình luận về “Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào”

Trả lời

Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào

Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào . Dm nó đóng ác vãi cả L . Tiện thể ai có Sđt e Quỳnh bút bê , cho xin luôn để e khoe e Quỳnh búp bê là con lan cave nó vẫn ở quê đang nằm sml ở nhà nó ấy( dm sao mà thương e lan cave vãi ai tên lan mà làm cave cmt vào đây e tặng 1 lọ gel phụ khoa se khít khìn khịt nhá nhá ??. ) …. đùa chứ hóng cái bộ phim này thế k biết . A cảnh còn sống k chúng mày nha ????


Facebook: https://www.facebook.com/giot.matbuon

(Một) 2 bình luận về “Có ai có Sđt của con my sói không , để e điện cho nó chửi tí nào”

Trả lời