Biệt Ly, Nắng sớm tinh khôi lấm chấm vàng , Trên tầng lục diệp gió thênh thang, Tim nhỏ nghe như chừng xao…

Biệt Ly
Nắng sớm tinh khôi lấm chấm vàng
Trên tầng lục diệp gió thênh thang
Tim nhỏ nghe như chừng xao xuyến
Ái tình gõ cửa trái tim hoang.
Tim non thao thức đã bao ngày
Giã từ kỷ niệm mắt thơ ngây
Hạ đến Thu đi mang niềm nhớ
Nhớ chiều em đến tóc mây bay ..
Nhưng đã xa rồi cửa biệt ly
Bao nhiêu ước hẹn tuổi xuân thì
Tôi chôn mộng vỡ vào hư ảo
Gom ngàn thương mến tiễn em đi.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636453244

Trả lời