Sáng cuối tuần, lượn lờ quanh khu BK trước khi hẹn một số anh em trao đổi nhóm, mình dừng lại ở dãy nhà kí túc xá…

Sáng cuối tuần, lượn lờ quanh khu BK trước khi hẹn một số anh em trao đổi nhóm, mình dừng lại ở dãy nhà kí túc xá cũ có đề biển B13. Phải rồi, chính dãy nhà ngày xưa hay chở cô ấy... Read More | Share it now!